Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-settings.php on line 512 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-settings.php on line 527 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-settings.php on line 534 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-settings.php on line 570 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-includes/cache.php on line 103 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-includes/query.php on line 61 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/26/164326/lyckoprojektet.com/public_html/wp-includes/theme.php on line 1109 Lyckotest « Lyckoprojektet

Lyckoprojektet-

april 19, 2009

Lyckotest

Sparat under: Uncategorized — admin @ 1:46 e m

Det finns en rad olika enkäter som kan göras för att testa din lyckonivå. Testet längre ned på denna sida är utvecklat av lyckoforskarna Sonja Lyubomirsky och Heidi S. Lepper och hämtat från boken “Lyckans verktyg” av Sonja Lyubomirsky. Du kan använda detta test för att undersöka vilken grundnivå av lycka du befinner dig på. Testet kan även användas för utvärdering efter en tids användning av dina lyckostrategier. Vi rekommenderar dock främst Oxfords lyckotest för detta ändamål eftersom det innehåller betydligt fler frågor och är mer anpassat för att fånga upp även små förändringar av din lyckonivå. En svensk version av detta test finns här.

När du har fyllt i Oxfords lyckotest och tryckt “Submit” kommer du se en siffra i grön färg och med många decimaler (ovanför texten “Thank you, your submission has been received”), detta är din  lyckonivå på en skala mellan 1-6. Anteckna den (en decimal räcker) så har du möjlighet att göra om testet vid ett senare skede för jämförelser. Genomsnittet brukar ligga kring 4.3 i västvärlden.

De finns en rad andra enkäter och tester vad gäller lycka på internet, de flesta av dessa är på engelska. www.authentichappiness.sas.upenn.edu och www.happier.com är webbplatser som innehåller ett flertal bra tester. Dessa är gratis och du kommer åt dem genom att registrera dig på respektive sida.

Subjektivt lyckotest

Ringa in eller skriv upp den siffra som du tycker bäst stämmer in på dig av följande påståenden:

1. Rent allmänt betraktar jag mig själv som

1         2         3         4         5         6         7

Inte alls                                                     Väldigt
lycklig                                                        lycklig

2. Jämfört med de flesta jag känner är jag:

1         2         3         4         5         6         7

Mindre                                                         Mer
lycklig                                                        lycklig

3. Vissa människor är väldigt lyckliga. De njuter oavsett vad som händer och ser till att få ut mesta möjliga av tillvaron. Hur väl stämmer den beskrivningen in på dig?

1         2         3         4         5         6         7

Inte alls                                                        Väldigt
väl                                                                väl

4. Vissa människor är inte alls lyckliga. De är inte deprimerade, men tycks aldrig vara så lyckliga som de skulle kunna vara. Hur väl stämmer den beskrivningen in på dig?

1         2         3         4         5         6         7

Väldigt                                                        Inte alls
väl                                                                 väl

(OBS! Notera att skalan för fråga 4 är inverterad jämfört med frågorna 1-3)

Du beräknar din totalsumma genom genom att addera poängen från de fyra frågorna och dividera med fyra:
(Fråga 1 + Fråga 2 + Fråga 3 + Fråga 4)/4=din lyckopoäng

Undersökningar tyder på att de flesta människor ligger mellan 5 och 6 på detta test. Om du har genomsnittspoäng under 4 eller ofta känner dig deppad och nedstämd, gör ett depressionstest, exempelvis det på följande sida: www.psykologitest.se/test/depression.php. Om testet indikerar att du är deprimerad kan det vara en god idé att söka hjälp hos en professionell psykolog och/eller testa självhjälpsstrategier. En metod som visat sig vetenskapligt effektiv för att lindra depressioner är exempelvis kognitiv beteendeterapi, se strategi 12 på vår summering av lyckostrategier. Flera av de andra lyckostrategierna vi summerat har även visat sig ge goda effekter för personer som lider av depression.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS för kommentarer till det här inlägget.

Tyvärr, kommentarformuläret är för närvarande avstängt.

Drivs av Wordpress